اخلاق اسلامی

لیست اعضای انجمن اخلاق اسلامی

ردیف نام و نام­خانوادگی وضعیت
۱ صغری رحیمی مجد اصلی
۲ ابوالفضل عظیمی اصلی
۳ نسیم کرنوکر اصلی
۴ رضیه نصیری پور اصلی
۵ سعید شریف یزدی اصلی
۶ محمد احمدی علی البدل
۷ یاسر احمدی علی البدل

 

دبیر انجمن: آقای عظیمی

استاد مشاور: دکتر محمدجواد فلاح