انقلاب اسلامی

لیست اعضای انجمن انقلاب اسلامی

ردیف نام و نام­خانوادگی وضعیت
۱ مجید احمدی اصلی
۲ الهام فتحی پناه زارع اصلی
۳ ثریا کمالی اصلی
۴ احمد گنج خانی اصلی
۵ محمدعلی نعیمی اصلی
۶ فاطمه پورحسن درزی علی البدل
۷ طاهره عبدی علی البدل

 

دبیر انجمن: آقای نعیمی

استاد مشاور: دکتر یعقوب توکلی