تاریخ و تمدن اسلامی

لیست اعضای انجمن تاریخ و تمدن اسلامی

ردیف نام و نام­خانوادگی وضعیت
۱ مسلم امیریان اصلی
۲ سیداسماعیل حسینی اصلی
۳ مرتضی علوی اصلی
۴ روح الله قهرمانی اصلی
۵ سید حامد نیازی اصلی
۶ محمد زاهدی مقدم علی البدل
۷ امیر مشیری علی البدل

 

دبیر انجمن: آقای نیازی

استاد مشاور: دکتر محمدحسین دانشکیا