فصلنامه تخصصی مطالعات معارف اسلامی

فصلنامه تخصصی مطالعات معارف اسلامی

فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات معارف اسلامی عنوان فصلنامه تخصصی انجمن های علمی دانشجویی است که هدف آن زمینه سازی جهت تولید و توسعه دانش در گستره معارف اسلامی و تبلیغ دین، متناسب با نیاز دانشجویان رشته های: مدرسی معارف اسلامی و توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی است.

ارتباط با فصلنامه:

پست الکترونیکی : motaleat@maaref.ac.ir

آدرس:

تلفن:

 

راهنمای نویسندگان مقاله

نسخه پی دی اف شماره ۱ ـ پاییز ۱۳۹۴ ـ سال اول