مبانی نظری اسلام

لیست اعضای انجمن مبانی نظری اسلام

ردیف نام و نام­خانوادگی وضعیت
۱ عهدیه اسدی صفا اصلی
۲ رسول تیموری اصلی
۳ لیلا جباری اصلی
۴ حمزه سالارنیا اصلی
۵ حسن قهرمانی اصلی
۶ محمدجواد حسن زاده علی البدل
۷ محمد طاهری علی البدل

 

دبیر انجمن: آقای قهرمانی

استاد مشاور: دکتر ابوذر رجبی