مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

مجموعه مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی می‌کوشد تا با حفظ و ارتقاء نقش حمایتی خود امكانات رفاهی، و خدماتی فرهنگی خود را در حد مقدورات،  به نحوی ارائه نماید که دانشجویان عزیز بتوانند در كمال آرامش به وظیفه علمی و پژوهشی خود بپردازند.

بر اساس نمودار سازمانی و شرح وظایف مصوب و ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغیه ریاست محترم دانشگاه اهم فعالیت‌های مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی در هفت حوزه ذیل می‌باشد:

۱ـ امور فرهنگی و فوق برنامه

۲ـ امور دانشجویی و رفاه

۳ـ استعداد های درخشان

۴ـ کمیته انظباطی

۵ـ کمیسیون موارد خاص

۶ـ دانشجوی نمونه

۷ـ انجمن فارغ التحصیلان