مشاوره

لیست اعضای انجمن مشاوره

ردیف نام و نام­خانوادگی وضعیت
۱ سید محمد علی آیت اصلی
۲ سید ابوالفضل ایرانی اصلی
۳ مجید حمزه ای اصلی
۴ هادی شیخ حسن اصلی
۵ سید احمد طباطبایی اصلی
۶ مسعود احمدی علی البدل
۷ حسین وجدانی علی البدل

 

دبیر انجمن: آقای آیت

استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد دولتخواه