نشریه اطلاع رسانی روزنه

نشریه اطلاع رسانی روزنه

روزنه عنوان دوفصلنامه اطلاع رسانی فعالیت های علمی و فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی است که در سال دو بار و تاکنون دو شماره از آن (شماره اول با عنوان دریچه) به چاپ رسیده است.

نسخه پی دی اف شماره ۱ 

نسخه پی دی اف شماره ۲