اسامی داوطلبان انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

اسامی داوطلبان انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

سه شنبه, ۱۷ اسفند, ۱۳۹۵

رای گیری در روز های سه شنبه و چهارشنبه ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه 

ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۸ 

طبقه همکف دانشگاه