استعدادهای درخشان

استعدادهای درخشان

دانش آموختگان کارشناسی ارشد (یا دانشجویانی که تا تاریخ اعلام شده در فراخوان ها می توانند دانش آموخته گردند) دارای شرایط آیین نامه استعدادهای درخشان، می توانند بدون شرکت در آزمون کتبی به مقطع بالاتر راه یابند.

مهمترین شرایط جذب استعدادهای درخشان از مقطع کارشناسی ارشد به دکتری تخصصی بدین شرح است:

  1. انتشار مقاله علمی پژوهشی متخذ از پایان نامه کارشناسی ارشد در نشریات معتبر
  2. فاصله زمانی دفاع از پایان نامه (تاریخ دانش آموختگی) تا پذیرش بیش از دو سال نباشد.

توجه: متقاضیان جهت قبولی باید از مجموع امتیازهای جدول پژوهشی، آموزشی و مصاحبه مندرج در آیین نامه حداقل ۶۰ امتیاز را کسب نمایند.

اسامی راه یافتگان دوره های مختلف در مقطع دکتری (از طریق پذیرش بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان)

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش پذیرش در مقطع دکتری سال پذیرش
۱ دانشکیا ـ محمد حسین تاریخ و تمدن اسلامی مهر ۸۷
۲ قرباني مبين ـ حمیدرضا مباني نظري اسلام مهر ۸۹
۳ شاكرين ـ فاطمه اخلاق اسلامي مهر ۸۹
۴ معيني پور ـ مسعود انقلاب اسلامي مهر ۸۹
۵ پاشايي ـ محمد جواد مباني نظري اسلام مهر ۹۱
۶ ستوده ـ حمید مباني نظري اسلام مهر ۹۱
۷ موسويان ـ سید محمد اخلاق اسلامي مهر ۹۱
۸ عرفان ـ امیر محسن تاريخ و تمدن اسلامي مهر ۹۱
۹ دانشيار ـ علیرضا انقلاب اسلامي مهر ۹۱
۱۰ پاي برجاي ـ رمضان مباني نظري اسلام بهمن ۹۲
۱۱ قاريان ـ حسین تاريخ و تمدن اسلامي بهمن ۹۲
۱۲ وجدي سيس ـ فاطمه قرآن و متون اسلامي بهمن ۹۲
۱۳ شایسته ـ حسین مبانی نظری اسلام بهمن ۹۲
۱۴ عبدلي مسينان ـ مرضیه مباني نظري اسلام بهمن ۹۳
۱۵ هاشميان ـ فاطمه السادات مباني نظري اسلام بهمن ۹۵
۱۶ عواطفي ـ زهرا اخلاق اسلامي بهمن ۹۵
۱۷ جعفری ـ نرگس مبانی نظری اسلام بهمن ۹۷
۱۸ کرنوکر ـ نسیم اخلاق اسلامی بهمن ۹۷

 

سایت گروه استعداد های درخشان و برگزیدگان علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آیین نامه پذیرش استعداد های درخشان در مقطع دکتری

اصلاحیه آیین نامه

پذیرش دانشجوی دکتری (بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان ) ـ سال ۹۸