اعزام دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور

اعزام دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور

سه شنبه, ۲۸ آذر, ۱۳۹۱

به منظور حمایت از دوره های تحصیلی
دکتری داخل و گسترش روابط علمی و فرهنگی با سایر کشورها و استفاده از تجربیات،
تخصصها، و امکانات علمی موسسات آموزش عالی، دانشجویان دوره دکتری می توانند با توجه
به شرایط و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه معارف اسلامی از فرصت
کوتاه مدت تحقیقات خارج از کشور استفاده نموده و به خارج از کشور اعزام شوند.
در این راستا دانشگاه معارف اسلامی با همکاری معاونت بورس و امور دانشجویان خارج
سازمان امور دانشجویان، سرکار خانم زهره سادات نبوی دانشجوی دوره دکتری رشته مدرسی
معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی را جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
خارج از کشور به کشور لبنان (دانشگاه لبنان) اعزام نموده است.
سایر دانشجویان واجد شرایط، جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی مذکور می توانند تقاضای
خود را به مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی ارائه نمایند تا پس از بررسی در صورت
داشتن شرایط لازم اقدام گردد.

شرایط استفاده از دوره کوتاه مدت تحقیقاتی:
۱. گذراندن امتحان جامع و ارائه گواهی قبولی آن و تصویب پروپوزال.
۲. دریافت پذیرش از دانشگاه مقصد.
۳. عدم گذشت بیش از سه سه سال و نیم از شروع دوره دکتری به هنگام خروج از کشور.

تذکر مهم: با توجه به اینکه دانشگاه بعد از درخواست دانشجویان اقدام به
درخواست سهمیه از وزارت علوم می کند، لازم است درخواست های استفاده از فرصت
مطالعاتی حتما چهار ماه قبل از اقدام به اعزام و دریافت پذیرش از دانشگاه مقصد به
مدیریت امور دانشجویی تحویل گردد.

مدارک مورد نیاز:
۱. تکمیل فرم توسط استاد راهنما (بدون خط خوردگی) و تأیید معاون آموزشی دانشگاه
(دریافت فرم)
۲. پیوست نمودن پذیرش دانشگاه / موسسه خارج از کشور (اصل پذیرش با قید «تاریخ دقیق
شروع» و «طول مدت دوره» به همراه امضای استاد راهنمای خارج)