اعلام نتایج انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی

اعلام نتایج انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی

یکشنبه, ۸ آبان, ۱۴۰۱

انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه معارف اسلامی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲ و ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۱ به‌صورت مجازی و الکترونیکی برگزار و نتایج زیر حاصل گردید (اسامی به ترتیب حروف الفبا می‌باشد):
منتخبین اصلی در اولین فرصت اعلام شده از سوی مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی، در جلسه‌ای با حضور استاد مشاور انجمن شرکت نموده و نسبت به انتخاب دبیر انجمن اقدام نمایند.
زمان و مکان جلسه متعاقباً از طریق پیامک به منتخبین اصلی اعلام خواهد شد.

 

 

ردیف

نام خانوادگی نام ترم ورود نام رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

عضو اصلی یا علی البدل

۱.

باقري كبري ۴۰۰۱

اخلاق اسلامي

كارشناسي‌ارشد اصلی

۲.

خازني سجاد ۳۹۹۲

اخلاق اسلامي

دكترا اصلی

۳.

شگوري امير حسن ۳۹۹۱

اخلاق اسلامي

كارشناسي‌ارشد اصلی

۴.

قائمي بافقي طيبه ۳۹۸۲

اخلاق اسلامي

دكترا اصلی

۵.

کوهساريان سکينه ۴۰۰۱

اخلاق اسلامي

كارشناسي‌ارشد اصلی

۶.

رجبي مريم ۳۹۹۲

اخلاق اسلامي

دكترا علی‌البدل

۷. 

محمودي فهيمه سادات ۳۹۷۱

اخلاق اسلامي

كارشناسي‌ارشد علی‌البدل

۸.

اميني صادق ۳۹۹۱

انقلاب اسلامي

كارشناسي‌ارشد اصلی

۹. 

بيات فاطمه ۴۰۰۲

انقلاب اسلامي

دكترا اصلی

۱۰.

مؤمني هامانه محسن ۳۹۹۲

انقلاب اسلامي

دكترا اصلی

۱۱.   

محمدي سيد علي ۴۰۱۱

انقلاب اسلامي

كارشناسي‌ارشد اصلی

۱۲. 

معظمي گودرزي علي ۴۰۱۱

انقلاب اسلامی

كارشناسي‌ارشد اصلی

۱۳.  

توحيدي حافظ ۴۰۱۱

انقلاب اسلامي

كارشناسي‌ارشد علی البدل

۱۴.  

الوندي علي ۴۰۰۱

معارف قرآن و حدیث

كارشناسي‌ارشد اصلی

۱۵.

بابامحمدي مريم ۴۰۱۱

معارف قرآن و حدیث

كارشناسي‌ارشد اصلی

۱۶. 

رحماني محمد حسين ۴۰۰۱

معارف قرآن و حدیث

كارشناسي‌ارشد اصلی

۱۷.

قتيل زاد طاهره سادات ۴۰۰۱

معارف قرآن و حدیث

كارشناسي‌ارشد اصلی

۱۸.  

موسوي‌فخر سيد محمد حسن ۴۰۰۲

معارف قرآن و حدیث

دكترا اصلی

۱۹.  

رضايي وزيني ابوالفضل ۴۰۱۱

معارف قرآن و حدیث

كارشناسي‌ارشد علی‌البدل

۲۰. 

فرهنگ جلودار سعيد ۴۰۰۱

معارف قرآن و حدیث

كارشناسي‌ارشد علی‌البدل

۲۱.  

رستمي مهدي ۴۰۰۱

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

كارشناسي‌ارشد اصلی

۲۲.   

شيخي محمدحسين ۴۰۱۱

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

كارشناسي‌ارشد اصلی

۲۳. 

فاضلي مهرآبادي محمدحسين ۴۰۱۱

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

كارشناسي‌ارشد اصلی

۲۴.  

فاطمي‌راد حسن ۳۹۷۱

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

كارشناسي‌ارشد اصلی

۲۵.   

مهرزاد رضا ۳۹۸۱

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

كارشناسي‌ارشد اصلی

۲۶.   

بيات آزاد رامين ۳۹۹۱

مبانی نظری اسلام

كارشناسي‌ارشد اصلی

۲۷.   

رياحي زينب ۳۹۹۲

مبانی نظری اسلام

دكترا اصلی

۲۸.   

موسوي مقدم سيد غلامعباس ۳۹۶۲

مبانی نظری اسلام

دكترا اصلی

۲۹.   

ميرزايي چركنلوئي قاسم ۴۰۰۲

مبانی نظری اسلام

دكترا اصلی

۳۰.   

نورالديني سيد محمد ۴۰۰۱

مبانی نظری اسلام

كارشناسي‌ارشد اصلی

۳۱.  

دانا حسن ۴۰۱۱

مبانی نظری اسلام

كارشناسي‌ارشد علی‌البدل

۳۲.  

حسيني مرتضي ۴۰۱۱

مديريت فرهنگي

كارشناسي‌ارشد اصلی

۳۳. 

سعيدي عاطفه ۴۰۱۱

مديريت فرهنگي

كارشناسي‌ارشد اصلی

۳۴. 

عبداللهي مينا ۴۰۰۱

مديريت فرهنگي

كارشناسي‌ارشد اصلی

۳۵. 

فاطمی‌نژاد عبدالله ۴۰۱۱

مديريت فرهنگي

كارشناسي‌ارشد اصلی

۳۶.

کارکن حجت ۴۰۱۱

مديريت فرهنگي

كارشناسي‌ارشد اصلی

۳۷.

صادقی سنابادی محدثه ۴۰۱۱

مدیریت فرهنگی

کارشناسی ارشد علی‌البدل

۳۸.

مهاجریان سیدمجتبی ۴۰۱۱

مديريت فرهنگي

كارشناسي‌ارشد علی‌البدل

۳۹.

رستمي يوسف ۴۰۱۱

مشاوره

كارشناسي‌ارشد اصلی

۴۰.

مرادي فاطمه ۴۰۱۱

مشاوره

كارشناسي‌ارشد اصلی

۴۱.

مرجان زهرا ۴۰۰۱

مشاوره

كارشناسي‌ارشد اصلی

۴۲.

نظري رضيه ۴۰۰۱

مشاوره

كارشناسي‌ارشد اصلی

۴۳.

يوسف‌زاده قره‌آغاجي رضا ۴۰۱۱

مشاوره

كارشناسي‌ارشد اصلی

۴۴.

اميري سياوشاني حسن ۳۹۸۱

مشاوره

كارشناسي‌ارشد علی‌البدل

۴۵.

طهماسب‌پور کريمي حسن ۴۰۱۱

مشاوره

كارشناسي‌ارشد علی‌البدل

۴۶.

آهنگ حجت‌اله ۴۰۱۱

ارتباطات و تبلیغ

كارشناسي‌ارشد اصلی

۴۷.

جانفزا زينب ۴۰۰۱

ارتباطات و تبلیغ

كارشناسي‌ارشد اصلی

۴۸.

علوي وثوقي سميه‌السادات ۴۰۰۱

ارتباطات و تبلیغ

كارشناسي‌ارشد اصلی

۴۹.

قيصري فاطمه ۴۰۱۱

ارتباطات و تبلیغ

كارشناسي‌ارشد اصلی

۵۰.  

موسوي کاشاني زهراسادات ۴۰۱۱

ارتباطات و تبلیغ

كارشناسي‌ارشد اصلی

۵۱.  

حسینی درویشانی صغری ۴۰۱۱

ارتباطات و تبلیغ

كارشناسي‌ارشد علی‌البدل
منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی