اولین جلسه از سلسله نشست های معرفی کتاب با موضوع معرفی کتاب موسوعه التاریخ الاسلامی و منابع مرتبط

اولین جلسه از سلسله نشست های معرفی کتاب با موضوع معرفی کتاب موسوعه التاریخ الاسلامی و منابع مرتبط

یکشنبه, ۴ مهر, ۱۳۹۵

عنوان نشست: اولین جلسه از سلسله نشست های معرفی کتاب با موضوع معرفی
کتاب موسوعه التاریخ الاسلامی و منابع مرتبط
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمدهادی یوسفی غروی
زمان: چهارشنبه ۷ مهرماه ۹۵ ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکان: دانشگاه معارف اسلامی، طبقه ۴، سالن امام رضا (ع)
انجمن علمی دانشجویی تاریخ و تمدن اسلامی