برگزاری وبینار «بررسی شخصیت کوروش در منابع اسلامی»

برگزاری وبینار «بررسی شخصیت کوروش در منابع اسلامی»

دوشنبه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۹

وبینار با موضوع «بررسی شخصیت کوروش در منابع اسلامی» به همت انجمن علمی دانشجویی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصطفی محسنی برگزار گردید.

آقای محسنی در ابتدای نشست با اشاره به این نکته که در رابطه با کوروش نظرات مختلفی وجود دارد گفت: به طور کلی “دو نگاه” در مورد کوروش در جامعه امروزی حکمفرما است.

وی در ادامه به تبیین دو نگاه پرداخته و افزود:

نگاه اول “کوروش ستایی” است. که برخاسته از منابع یونانی (هرودوت، گزنفون و کتزیاس) و منشور منتسب به کوروش است. در این نگاه تنها نکات مثبت موجود در آثار منعکس شده و به هیچ وجه اشاره‌ای به نکات منفی نمی‌شود. «بنابراین رویکرد کاملاً جانبدارانه و گزینش گزارش­ها بر اساس سلیقه است». (برخی از این گزارش‌ها با آموزه‌های دینی مغایرت دارد).

و در رابطه با نگاه دوم باید گفت که بیشتر سمت­وسوی “کوروش ستیزی” دارد. این نگاه بیشتر در جامعه مذهبی دیده می‌شود زیرا کوروش معرفی شده از غرب را در مقابل آموزه‌های دینی یافته و چاره‌ای جز کوبیدن وی ندیده‌اند. بنابراین به همان کتاب های مورد استناد گروه اول مراجعه کرده و نکات منفی آن را استخراج نموده و به مقابله با کوروش ستایی و شخص کوروش رفته‌اند.

وی تصریح کرد: این نگاه برعکس نگاه اول تنها به نکات منفی اشاره کرده و از نکات مثبت موجود در همان آغاز “غفلت عامدانه” می شود. «بنابراین در این نگاه نیز رویکرد کاملاً جانبدارانه و گزینش گزارش­ها بر اساس سلیقه است».

ایشان در انتهای جلسه به  “نتیجه گیری” در مورد دو نگاه پرداخته و افزود: ما این دو نگاه را نقد کرده و “روش سومی” را پیشنهاد می‌کنیم و آن مراجعه به “منابع اسلامی” است.

در منابع اسلامی کوروش پادشاهی است عادل، موحد، مومن، بت‌شکن و دوست­دار پیامبران الهی. ظرفیتی دارد که خداوند به وی الهام کرده است. بنابراین کوروش برخاسته از غرب که با آموزه­های غربی ساخته و پرداخته شده است مورد تایید نیست و مذهبی‌ها هم همین کوروش را نفی می‌کنند و این صحیح است. اما «اگر منابع غربی و کوروش معرفی شده از غرب را کنار بگذاریم در منابع اسلامی به کوروشی برخورد خواهیم کرد که نه تنها در مقابل آموزه های دینی نیست بلکه در کنار آن هم قرار دارد».

منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی