برگزاری وبینار (بررسی چالش های کرونا برای تمدن غرب)

برگزاری وبینار (بررسی چالش های کرونا برای تمدن غرب)

سه شنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹

به گزارش انجمن تاریخ و تمدن اسلامی و هماهنگی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی قم ، وبینار «بررسی چالشهای کرونا برای تمدن غرب» برگزار می گردد.

ارائه دهنده: دکتر سیدضیاءالدین میرمحمدی

زمان: پنجشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹ ساعت ۱۴

 

لینک ورود به وبینار 

 

منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی