تمدید ثبت‌نام وام‌های صندوق رفاه دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

تمدید ثبت‌نام وام‌های صندوق رفاه دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

پنجشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰

با توجه به تمدید وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان متقاضی وام می‌توانند تا روز پنج شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ طبق شرایط اعلام شده در خبر اولیه نسبت به ثبت درخواست وام و ارسال مدار تا تاریخ فوق اقدام نمایند.
توجه: دانشجویانی که برای بار اول نسبت به درخواست وام اقدام می نمایند
حتماً بعد از ثبت نام اولی یا تقاضای مقطع جدید نسبت به ارسال مدارک (طبق شرایط متن اطلاعیه) اقدام نمایند تا ثبت نام یا درخواست مقطع جدید توسط دانشگاه تایید و پس از آن با مراجعه دوباره به پرتال دانشجویی صندوق رفاه نسبت به ثبت درخواست های وام اقدام نمایند.

 

اطلاعیه کامل ثبت نام و درخواست وام های دانشجویی

 

منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی