ثبت نام مسابقات جام وحدت حوزه و دانشگاه

ثبت نام مسابقات جام وحدت حوزه و دانشگاه

سه شنبه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۶

ثبت نام اولیه باارسال  «نام رشته، نام و نام
خانوادگی» تا ساعت۲۲ روز جمعه۱۷ آذر
به شماره پیامک
۳۰۰۰۱۰۱۱۶۶


تذکر مهم:

تنها امکان شرکت در یک رشته تیمی و یک رشته انفرادی مقدور میباشد.
داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد.
تربیت بدنی دانشگاه معارف اسلامی