ثبت نام مسابقات ورزشی جام وحدت

ثبت نام مسابقات ورزشی جام وحدت

پنجشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۵

پنجمین دوره مسابقات ورزشی جام وحدت با
شرکت مراکز حوزوی و دانشگاهی استان قم برگزار می شود:

رشته ها:
 

نحوه ثبت نام در مسابقات:
اساتید، دانشجویان و همکاران محترم دانشگاه میتوانند جهت ثبت نام در رشته های مورد
نظر

برادران: به قسمت امور دانشجویی (طبقه سوم، اتاق ۳۱۵) ـ تلفن : ۳۲۱۱۰۲۴۰ و
۳۲۱۱۰۴۸۸
خواهران: به خانم ها برقعی یا تقوی (طبقه همکف، واحد خواهران) تلفن:
۳۲۱۱۰۳۳۳

مراجعه نمایند.

تاریخ ثبت نام: از
تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵ الی ۱۴/۹/۱۳۹۵

زمان برگزاری: از تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۵ الی ۲۳/۹/۱۳۹۵

تذکرات مهم:
۱. در صورت ثبت نام و عدم شرکت در مسابقات کلیه هزینه ها دریافت خواهد شد.
۲. زمان و مکان دقیق مسابقات متعاقبا از طریق پیامک و کانال تلگرام دانشگاه به
اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.