دریافت اطلاعات دانش آموختگان دانشگاه

دریافت اطلاعات دانش آموختگان دانشگاه

یکشنبه, ۲۶ آذر, ۱۳۹۶

دانش آموختگان محترم دانشگاه
با سلام، به اطلاع می‌رساند جهت تاسیس انجمن دانش آموختگان و بهره مندی از ظرفیت
های علمی و اجرایی دانش آموختگان و برنامه ریزی در راستای تامین نیازهای اساسی آنان،
خواهشمند است اطلاعات درخواست شده را تا روز پنج شنبه مورخ ۹۵.۷.۸ به دقت تکمیل
نمائید.

امور دانشجویی و فرهنگی
تلفن: ۳۲۱۱۰۴۸۸ و ۳۲۱۱۰۲۴۰ ـ ۰۲۵فرم دریافت
اطلاعات دانش آموختگان کارشناسی ارشدفرم دریافت
اطلاعات دانش آموختگان دکتری