دیدار مسئولین دانشگاه با حضرت آیت‌الله سبحانی

دیدار مسئولین دانشگاه با حضرت آیت‌الله سبحانی

یکشنبه, ۲۸ آذر, ۱۳۹۵

مرجع عالیقدر جهان تشیع
حضرت آیت‌الله سبحانی، مسئولین دانشگاه معارف اسلامی را به دیدار پذیرفتند.
در ابتدای این دیدار رئیس دانشگاه معارف اسلامی حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر شاکری
ضمن ارائه گزارشی کلی از شیوه پذیرش و تعداد دانشجویان به بیان دستاوردهای دانشگاه
در حوزه آموزش، با هدف تربیت اساتید معارف اسلامی در دانشگاه‌ها و تألیف کتاب‌های
درسی و کمک درسی دورس معارف اسلامی به عنوان مأموریت دوم دانشگاه پرداختند و شرایط
و روند دانشگاه در نیل به اهداف خود را بیان نمودند.
حضرت آیت‌الله سبحانی نیز در سخنانی با توجه دادن به اهمیت تربیت اساتید برای مقاطع
مختلف دانشگاهی و تناسب کتاب‌های درسی با شرایط دانشجویان از فعالیت‌های دانشگاه
معارف اسلامی در این زمینه ابراز خرسندی نمودند.
مرجع عالیقدر جهان تشیع در ادامه بیانات خود ضمن دشمن شمردن وهابیت برای تشیع و
تسنن، خواستار توجه بیشتر به بحث وهابیت در آموزش اساتید شدند. ایشان با تأکید
برلزوم کسب اطلاع اساتید در زمینه وهابیت بر توانایی استادان بر پاسخگویی درباره
این مباحث در کلاس‌های دانشگاهها تأکید نمودند.
حضرت آیت ‌الله سبحانی همچنین آمادگی مؤسسه تحت امر خود را در جهت تدوین کتاب و
تأمین استاد در این زمینه اعلام نمودند.