نشست علمی دانشجویی: ظرفیت اخلاق اسلامی در اخلاق حرفه ای

نشست علمی دانشجویی: ظرفیت اخلاق اسلامی در اخلاق حرفه ای

دوشنبه, ۳۰ آذر, ۱۳۹۴

عنوان
نشست:
ظرفیت های اخلاق اسلامی در اخلاق حرفه ای
سخنران: دکتر احد فرامرز قراملکی (مدیر گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه تهران)
زمان: یکشنبه ۶ دیماه ۹۴ ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۲
مکان: بلوار جمهوری اسلامی، سالن اجتماعات نهاد
انجمن علمی دانشجویی اخلاق اسلامی