کنگره بین المللی فاطمی(س) زن و خانواده مسلمان محور تحولات اجتماعی

کنگره بین المللی فاطمی(س) زن و خانواده مسلمان محور تحولات اجتماعی

دوشنبه, ۲ اسفند, ۱۳۹۵

"کنگره بین المللی
فاطمی(سلام الله علیها) زن و خانواده مسلمان محور تحولات اجتماعی" با محوریت
معاصرسازی زندگی حضرت فاطمه(سلام الله علیها) در ابعاد خانوادگی، اجتماعی، اعتقادی،
اخلاقی، فرهنگی، علمی و آموزشی، اقتصادی و سیاسی از سوی پژوهشکده زنان دانشگاه
الزهراء، با همکاری اتحادیه جهانی زنان مسلمان و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در
روز چهارشنبه ۱۸/اسفند/۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.