بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

راهیابی سرکار خانم باجولوند به مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم دانشجویان

سرکار خانم باجولوند دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی توانست با موفقیت در مرحله منطقه ای بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان، به مرحله کشوری این مسابقات راه یابد.

مشاهده جزئیات...