بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

اعلام نحوه استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور

دانشجویان دوره دکتری می توانند با توجه به شرایط و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه معارف اسلامی از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور استفاده نمایند.

مشاهده جزئیات...