اخلاق اسلامی

لیست اعضای انجمن اخلاق اسلامی

ردیف نام خانوادگي نام وضعیت
۱ ثابت قدم ليلا اصلی
۲ ربانی نفیسه اصلی
۳ فيضي زهرا اصلی
۴ محمودي فهيمه سادات اصلی
۵ مؤمني ابراهيم اصلی ـ دبیر انجمن
۶ رحمتی حسین علی البدل
۷ عطاری محمد رضا علی البدل

 

استاد مشاور : جناب آقای دکتر فلاح