اخلاق اسلامی

لیست اعضای انجمن اخلاق اسلامی

ردیف نام و نام­ خانوادگی نام وضعیت
۱ مظفري مريم دبیر
۲ رنجبران طاهره عضو اصلی
۳ محمدی زهرا عضو اصلی
۴ مقيسه محمدعلي عضو اصلی
۵ هنرجو مريم عضو اصلی
۶ خنداني‏ مقدم فريماني نسرين علی البدل
۷ رياضي بخشايش ايوب علی البدل

 

دبیر انجمن: خانم مظفری

استاد مشاور: دکتر محمدجواد فلاح