ارائه مقاله توسط دانشجوی دکتری دانشگاه، در یازدهمین کنفرانس جهانی اندیشه اسلامی در کشور مالزی

ارائه مقاله توسط دانشجوی دکتری دانشگاه، در یازدهمین کنفرانس جهانی اندیشه اسلامی در کشور مالزی

سه شنبه, ۲۸ آذر, ۱۳۹۱

ارائه مقاله توسط دانشجوی محترم
جناب آقای محسن پورمحمد در یازدهمین کنفرانس جهانی اندیشه اسلامی در کشور مالزی
یازدهمین کنفرانس جهانی اندیشه اسلامی (WORLD CONFERENCE ON ISLAMIC THOUGHT
۲۰۱۲) در کشور مالزی با حضور بیش از هزاران نفر از متفکران اسلامی سراسر جهان در دو
روز ۱۱ و ۱۲ سپتامبر در شهر ایپوه (مرکز ایالات پراک دارالرضوان) برگزار گردید. در
این کنفرانس که بیش از ۶۰۰ مقاله برای شرکت در آن ارائه شده بود، آقای محسن پورمحمد
از دانشجویان دوره دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام ضمن شرکت
در این کنفرانس، مقاله خود را با عنوان (The Significant Role of the Intellect in
Confronting Contemporary Global) ارائه نمودند.


سایت اینترنتی کنفراس