اردوی توجیهی ـ آموزشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی جدید

اردوی توجیهی ـ آموزشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی جدید

چهارشنبه, ۲۶ مهر, ۱۴۰۲

به منظور آشنایی دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی‌ارشد، اردوی یک روزه‌ای در روزشنبه مورخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور هیئت رئیسه و جمعی از مدیران در مجتمع قصر واقع در روستای دستگرد برگزار شد. دانشجویان در نوبت صبح با شرکت در جلسات عمومی که با حضور ریاست دانشگاه و معاونین آموزشی، پژوهشی برگزار شد، با اهداف، برنامه‌ها و قوانین و مقررات دانشگاه و بخش‌های مختلف آن آشنا شدند.
در نوبت عصر نیز دانشجویان در جلسه‌ای که با حضور مدیریت دانشجویی و فرهنگی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه معارف اسلامی و همچنین دبیر انجمن‌های علمی دانشجویی برگزار گردید، شرکت کردند و با فعالیت‌های این بخش‌ها آشنا شدند و سپس نشستی را به‌صورت تخصصی با اساتید مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی برگزار نمودند.

منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی