ازدواج دانشجویی

ازدواج دانشجویی

 

دانشجویانی که تاریخ عقد آنها در سال منتهی به زمان ثبت نام ازدواج دانشجویی می‌باشد، می‌توانند در مراسم ازدواج دانشجویی که هر سال از سوی ستاد مرکزی ازدواج دانشجویی اعلام می‌شود ثبت نام نمایند.

این دانشجویان لازم است در زمان اعلام شده از سوی ستاد ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نسبت به ثبت نام در سایت این ستاد اقدام و کلیه مدارک خواسته شده را در زمان مقرر هر سال (تقریبا مهر و آبان) به امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند.

سایت ستاد ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها