اطلاعات تکمیلی در مورد مشکل ثبت نام اولیه و ضمانت وام های دانشجویی

اطلاعات تکمیلی در مورد مشکل ثبت نام اولیه و ضمانت وام های دانشجویی

شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰

با توجه به دو مورد مشکل متداول در ثبتنام اولیه برای وامهای دانشجویی و تنظیم سند تعهدنامه دانشجویی، موارد زیر جهت راهنمایی متقاضیان وامهای دانشجویی به اطلاع میرساند.

 

مشکل در ثبتنام اولیه و ثبت درخواست وام

 

مشکل ضامن در شهرستان

 

توجه: حتماً متن سند تعهدنامه دانشجویی به صورت کامل و از عبارت متعهدله تا انتهای فرم (طبق فرم زیر) تکمیل گردد. بدیهی است به تعهدنامههای ناقص و قدیمی ترتیباثر داده نخواهد شد.

متن کامل فرم تعهد نامه محضری

منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی