اطلاعیه تعیین تکلیف وام‌های دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه تعیین تکلیف وام‌های دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان

یکشنبه, ۲۱ خرداد, ۱۳۹۱

به اطلاع دانشجویان محترم
کارشناسی‌ارشد (ورودی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۹ ـ ۸۸) می‌رساند، پیرو بخشنامه
صندوق رفاه دانشجویان لازم است دانشجویان محترم حداکثر تا پایان ترم پنجم تحصیلی
نسبت به تعیین تکلیف (تقسیط یا تسویه) وام‌های دریافتی خود به قسمت امور دانشجویی و
فرهنگی مراجعه نمایند.
بدیهی است عواقب عدم تعیین تکلیف وام‌های دریافتی بر عهده خود دانشجو می‌باشد و
دانشگاه هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.