اعلام نتایج انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

اعلام نتایج انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

چهارشنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۳

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه معارف اسلامی در روزهای سه شنبه
و چهارشنبه ۲۸و۲۹ بهمن ماه در دانشگاه برگزار و نتایج زیر حاصل گردید (اسامی به
ترتیب حروف الفبا می باشد):

 

انجمن علمی دانشجویی قرآن و متون اسلامی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

۱

پورعابدین

روح الله

دکتری

۲

علیمرادی

زهر

کارشناسی ارشد

۳

مقدسی

روح الله

کارشناسی ارشد

۴

نوری

حبیب الله

کارشناسی ارشد

۵

هاشمی علی آبادی

سید احمد

دکتری

 

انجمن علمی دانشجویی اخلاق اسلامی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

۱

آزاد

حجت الله

دکتری

۲

حق شناس

حمیدرض

دکتری

۳

رضایی

زینب

کارشناسی ارشد

۴

فدایی

مهدی

دکتری

۵

قائمی

طیبه

کارشناسی ارشد

 

انجمن علمی دانشجویی انقلاب اسلامی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

۱

شاکر اردکانی

حسنعلی

کارشناسی ارشد

۲

عبدالهی

سعید

کارشناسی ارشد

۳

فیض افر

داود

دکتری

۴

کتابی

اصغر

کارشناسی ارشد

۵

میرخلیلی

سیدجواد

دکتری

 

انجمن علمی دانشجویی توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

۱

اسماعیلی

محمد

کارشناسی ارشد

۲

آیت

سید محمد علی

کارشناسی ارشد

۳

جاویدی

محمد حسن

کارشناسی ارشد

۴

حسنی

مالک

کارشناسی ارشد

۵

رضوی

سید جمال الدین

کارشناسی ارشد

 

انجمن علمی دانشجویی مبانی نظری اسلام

ردیف

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

۱

اسدی صف

عهدیه

کارشناسی ارشد

۲

حسنی

مریم

کارشناسی ارشد

۳

رضایی

حسن

کارشناسی ارشد

۴

سالارنی

حمزه

کارشناسی ارشد

۵

قهرمانی

حسن

کارشناسی ارشد