انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی تا ۱۴ آذر تمدید شد.

انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی تا ۱۴ آذر تمدید شد.

یکشنبه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۵

به مناسبت روز دانشجو در نظر است از دانشجویان ممتاز
و فعال در عرصه های علمی و فرهنگی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو، تجلیل به عمل آید.
تذکرات مهم:
ـ انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی براساس بالاترین امتیازهای کسب شده و فارغ از
گرایش تحصیلی خواهد بود.
ـ آخرین فرصت زمان تحویل فرم و مستندات آن پایان وقت اداری
روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۵
می باشد. این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نمی
باشد.
ـ جهت دریافت فرم از امور دانشجویی (طبقه سوم، اتاق ۳۱۵)، سایت دانشگاه و (بعد از
وقت اداری) حراست درب ورودی اقدام گردد.
 


دریافت فرم
انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی