انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی (تمدید دریافت فرم و مستندات تا روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۶)

انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی (تمدید دریافت فرم و مستندات تا روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۶)

شنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۶

تمدید دریافت فرم و مستندات تا روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۶
با توجه به تعویق در برگزاری مراسم (هفته آینده)
آخرین فرصت تحویل فرم و مستندات پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه می باشد.

به مناسبت روز دانشجو در نظر است از
دانشجویان ممتاز و فعال در عرصه های علمی و فرهنگی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو،
تجلیل به عمل آید.
تذکرات مهم:
ـ انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی براساس بالاترین امتیازهای کسب شده و
فارغ از گرایش تحصیلی خواهد بود.
ـ آخرین فرصت زمان تحویل فرم و مستندات آن پایان وقت اداری روز
چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۶
می باشد. این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.
ـ جهت دریافت فرم از امور دانشجویی (طبقه سوم، اتاق ۳۱۵)، سایت و کانال تلگرام
دانشگاه و (بعد از وقت اداری) حراست درب ورودی اقدام گردد.

دریافت فرم
انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی