انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی ـ آخرین مهلت ۱۳آذر۹۹

انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی ـ آخرین مهلت ۱۳آذر۹۹

سه شنبه, ۴ آذر, ۱۳۹۹

به مناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش در نظر است از دانشجویان ممتاز و فعال در عرصه های علمی، فرهنگی و پژوهشی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو و همچنین هفته پژوهش، تجلیل به عمل آید.

تذکرات مهم

ـ انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی براساس بالاترین امتیازهای کسب شده و فارغ از گرایش تحصیلی خواهد بود.

ـ آخرین فرصت زمان ارسال فرم و مستندات آن پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹ می باشد.

ـ دریافت و تکمیل فرم و ارسال مستندات تماما با توجه به شرایط کرونا، بصورت الکترونیکی می باشد، لطفا از مراجعه حضوری خودداری نمایید.

ـ فایل فرم تکمیل شده بهمراه مستندات را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۱۳/۹/۱۳۹۹ به آدرس پست الکترونیکی مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارسال نمایید. (stu@maaref.ac.ir)

ـ فایل ثبت نام پرینت و سپس بعد از تکمیل حتما به صورت اسکن شده و واضح ارسال گردد.

ـ امکان شرکت برای برگزیدگان دوره های قبل مقدور نمی باشد و در صورت ارسال مدارک از روند داوری حذف خواهند شد.

ـ پيوست‌هاي مرتبط به فعالیت بخش‌هاي «پژوهشی» و «فرهنگي» در دو فایل مجزا  فشرده (زیپ) و ارسال شود.

ـ  به فرم های ناقص و ارسالی پس از ۱۳ آذرماه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ در بخش پژوهشی جهت کسب امتیازات بالاتر حتما فایل پی دی اف کامل آثار (شامل کتاب و مقاله) جهت بررسی و کسب امتیاز محتوا، علاوه بر گواهی های چاپ (مقاله) ارسال شود.

ـ  فقط فعاليتهاي پژوهشی و فرهنگی صورت گرفته در مقطع تحصیلی فعلي پذيرفته مي‌شود.

ـ  به فعالیت های فرهنگی و پژوهشی بدون ارائه مستندات معتبر امتیازی تعلق نمی گیرد.

ـ در بخش آموزشی به معدل (کل یا ترمی) کمتر از ۱۷ امتیازی تعلق نمی گیرد.

 

 

دریافت فرم انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی (فرم پیوست)

منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی