انتخاب کتاب دانشجوی دوره دکتری دانشگاه به عنوان کتاب سال در جشنواره شهید حریرچیان

انتخاب کتاب دانشجوی دوره دکتری دانشگاه به عنوان کتاب سال در جشنواره شهید حریرچیان

شنبه, ۱۶ دی, ۱۳۹۱

دومين دوره انتخاب كتاب سال يادواره
شهيد سيد مهران حريرچيان در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار شد. دبير يادواره هدف
از برگزاري اين يادواره را ترويج نشر كتاب و ارتقاي فرهنگ مطالعه در جامعه بيان
كرد.
دكتر پاپي با اشاره به اينكه در اين يادواره ۵۰ عنوان كتاب با موضوع هاي مختلف مورد
نقد و بررسي قرارگرفته گفت: از بين آثار چهار كتاب:
علم
نافع در قرآن و حديث
نوشته (حسین مطیع دانشجوی دوره دوم دکتری) ، كتابخانه هاي
ديجيتال، طراحي فضاهاي كاري براي بيمارستان و فناوري اطلاعات سلامت، به عنوان كتاب
سال انتخاب و ازنويسندگان قدرداني شد.

منبع خبر:

http://isfahan.irib.ir/newssection/400-1391-02-10-10-18-10/18068-yadvareh