انجمن های علمی دانشجویی

انجمن های علمی دانشجویی

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمن های علمی دانشجویی حوزه های مختلف دانش با حمایت دانشگاه طبق مفاد آیین نامه ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمن های علمی تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.

در حال حاضر هفت انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه معارف اسلامی به فعالیت مشغول است:

۱ـ قرآن و متون اسلامی (آشنایی با منابع اسلامی)

۲ـ اخلاق اسلامی

۳ـ انقلاب اسلامی

۴ـ تاریخ و تمدن اسلامی

۵ـ مبانی نظری اسلام

۶ـ مشاوره

۷ـ مدیریت فرهنگی