برگزاری اولین دوره امتحانات شفاهی حوزه در دانشگاه معارف اسلامی

برگزاری اولین دوره امتحانات شفاهی حوزه در دانشگاه معارف اسلامی

شنبه, ۲۳ اسفند, ۱۳۹۹

اولین دوره امتحانات شفاهی حوزه با همت مدیریت امور دانشجوی فرهنگی و پس از دریافت مجوز از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در مقطع سطوح عالی و خارج، در روز چهارشنبه ۲۰ اسفند‌ماه ۱۳۹۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد.

منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی