برگزاری درس اخلاق با حضور استاد احدی

برگزاری درس اخلاق با حضور استاد احدی

دوشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۳۹۵

به اطلاع می
رساند جلسه درس اخلاق استاد احدی، دوشنبه
ها بعد از نماز ظهر و عصر
به مدت ۳۰ دقیقه
در نمازخانه دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد.