برگزاری مراسم زیارت عاشورا و سخنرانی در دانشگاه

برگزاری مراسم زیارت عاشورا و سخنرانی در دانشگاه

سه شنبه, ۱۳ مهر, ۱۳۹۵