برگزاری نشست گزارشهای تاریخی رحلت یا شهادت پیامبر اعظم(ص)

برگزاری نشست گزارشهای تاریخی رحلت یا شهادت پیامبر اعظم(ص)

شنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۵

پنجمین نشست علمی گروه تاریخ و تمدن اسلامی با عنوان " بررسی گزارشهای تاریخی
رحلت یا شهادت پیامبر اعظم(ص) و زمانبندی حوادث بعد از رحلت ایشان " با حضور
آیت الله شیخ محمد هادی یوسفی غروی در تاریخ چهارشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۰ در سالن
اجتماعات دانشگاه معارف اسلامی به همت انجمن علمی و فرهنگی تاریخ و تمدن اسلامی
برگزار گردید.