برگزاری چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «انتقال تجربیات استادان معارف اسلامی»

برگزاری چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «انتقال تجربیات استادان معارف اسلامی»

جمعه, ۱۸ اسفند, ۱۳۹۶

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «انتقال
تجربیات استادان معارف اسلامی» با حضور دکتر موحدی محب در تاریخ
چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ تا ۱۲
در محل سالن امام رضا(ع) دانشگاه
معارف اسلامی برگزار گردید.