بیانیه جامعه دانشجویی استان قم در محکومیت جنایت تروریستی در کرمان و حوادث اخیر در منطقه

بیانیه جامعه دانشجویی استان قم در محکومیت جنایت تروریستی در کرمان و حوادث اخیر در منطقه

شنبه, ۱۶ دی, ۱۴۰۲

بیانیه جامعه دانشجویی استان قم در محکومیت جنایت تروریستی در کرمان و حوادث اخیر در منطقه

 

 

 

منبع خبر: مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی