تاریخ و تمدن اسلامی

لیست اعضای انجمن تاریخ و تمدن اسلامی

ردیف نام خانوادگي نام وضعیت
۱ مهرزاد رضا اصلی
۲ هنروران فاطمه اصلی
۳ فاطمی راد حسن اصلی ـ دبیر انجمن
۴ خداداده ريحانه علی البدل
۵ سعید محمدی ذلخیا علی البدل

استاد مشاور: جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرفان