تبلیغ دین

لیست اعضای انجمن ارتباطات و تبلیغ فرهنگی

ردیف نام و نام­ خانوادگی نام وضعیت
۱ حاچم‏ زاده شريف اصلی
۲ رضوي‏ مقدم سيد روح ‏الله اصلی
۳ غلامي صادق اصلی
۴ محمدپور مهدي اصلی
۵ موسويان سيد محمد اصلی
۶ محمدي ناصر دبیر

 

دبیر انجمن: آقای محمدی  

استاد مشاور: ــ