تغذیه

تغذیه

با توجه به راه اندازی سلف سرویس دانشگاه (طبقه منفی ۲)، فروش فیش غذای دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵ ـ ۹۴ از روز شنبه ۲۸/۱/۱۳۹۵ به صورت ذیل می باشد:

 ۱ـ فروش فیش روزانه به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

تبصره: در صورت موجود بودن غذا بعد از ساعت ۴۵/۱۳ غذا به صورت آزاد فروخته خواهد شد.

 ۲ـ فروش فیش از ساعت ۱۲ تا ۱۴، حداکثر تا یک روز قبل امکان پذیر است.

 ۳- فروش فیش غذا به صورت هفتگی می باشد. دانشجو در هر روز می­تواند برای ۷ روز بعد، غذا رزرو نموده و فیش تهیه نماید.

 ۴ـ فروش فیش غذا با ارائه کارت دانشجویی تمدید شده (ارشد تا ترم ششم و دکتری تا ترم هشتم) و صرفا به خود دانشجو امکان پذیر می باشد.

 ۵ـ توزیع غذا از ساعت ۱۲ تا ساعت ۴۵/۱۳ با ارائه فیش می باشد  و بعد از ساعت ۴۵/۱۳ امکان تحویل غذا وجود ندارد.

 ۶ـ سرو غذا تنها در سلف سرویس امکان پذیر می باشد و بردن غذا به بیرون از سلف ممنوع است.

 ۷ـ فیش غذا فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که در روز مربوطه جهت انجام امور آموزشی یا دانشجویی به دانشگاه مراجعه می نمایند.