تمدید فرصت تقاضای وام در ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

تمدید فرصت تقاضای وام در ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

پنجشنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در نیمسال
دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴
دانشجویان متقاضی وام تحصیلی، ودیعه مسکن، وام پایان نامه و … جهت دریافت فرم ثبت
نام یا تشکیل پرونده از ۱۷ بهمن ماه به امور دانشجویی مراجعه نمایند.
نکته: دانشجویان ترم پنجم مقطع کارشناسی ارشد نیز با مراجعه به امور دانشجویی و
تحویل مدارک می¬توانند نسبت به ثبت نام وام تحصیلی و وام پایان نامه (در صورت
اشتغال به پایان نامه) اقدام نمایند.


راهنمای بهره مندی
از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان


مقررات دریافت وام تحصیلی، مسکن و بیمه
۱- عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد. (به استثنای کار دانشجویی)
۲- دارا بودن اولویت نیاز مالی
۳- عدم استفاده از وام یا کمک بورس تحصیلی
۴- سپردن سند تعهد محضری با ضامن معتبر
۵- انتخاب حداقل واحد های مورد نیاز طبق مقررات آموزشی (به عنوان دانشجوی تمام وقت)
۶- مشروط نبودن در دو نیمسال قبل
۷- یک نیمسال مشروط تحصیلی از نصف وام تحصیلی استفاده می کند.
۸- وام دانشجویانی که دو نیمسال مشروط شوند قطع می شود.
۹- دانشجویان زن، که به علت شهادت، فوت، از کار افتادگی همسر و یا متارکه،
فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام و حق
اولاد بهره مند گردند.

مدت استفاده از وام:
– کاردانی و کارشناسی ارشد ناپیوسته (چهار نیمسال) ـ کارشناسی پیوسته و دکترای
تخصصی (هشت نیمسال)
– چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره ای از تحصیل از وام استفاده ننماید فقط می
تواند از باقیمانده دوره استفاده کند.
– باز پرداخت وام
۱- باز پرداخت وام تحصیلی: دانشجو حداکثر ۹ ماه پس از فارغ التحصیلی با مراجعه به
امور دانشجویی و پرداخت ۱۰ درصد مبلغ وام تحصیلی، نسبت به تقسیط آن اقدام نماید.
۲- باز پرداخت ودیعه مسکن: حداکثر ۳ ماه پس از فارغ التحصیلی به صورت یکجا پرداخت
می شود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

۱- تصویر تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه
۲- تصویر پشت و روی کارت ملی به همراه اصل کارت ملی
۳- تصویر صفحات دو تا پنج سند ازدواج
۴- تصویر کارت دانشجویی به همراه اصل کارت دانشجویی تمدید شده
۵- اصل و تصویر (A4) اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام خود دانشجو مربوط به
شهر قم (برای ودیعه مسکن)
۶- شماره حساب ۱۰ رقمی عابر بانک تجارت
۷- تکمیل فرم‌‌ مشخصات (دریافت
فرم
)
۸- اصل سند تعهد نامه تنظیمی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی (دریافت
فرم
)
تذکر: تمام موارد درخواستی در فرم تعهد بایستی تکمیل شود.
۹- تصویر حکم استخدامی (کارکنان رسمی یا پیمانی دولت) یا تصویر حکم
بازنشستگی و نامه کسر از حقوق کارمندان بازنشسته که آخرین وضعیت استخدام در آن درج
شده باشد. (نمونه
نامه کسر از حقوق
)
تذکر: لطفا قبل از اقدام به تنظیم تنظیم سند تعهد محضری،
وضعیت ضامن از امور دانشجویی (۳۷۸۴۰۳۳۵ ـ ۰۲۵) استعلام گردد.
۱۰- تصویر آخرین فیش حقوقی ضامن
۱۱- تکمیل فرم درخواست وام تحصیلی (دریافت
فرم
)
۱۲- تکمیل فرم درخواست ودیعه مسکن (دریافت
فرم
)
– ارائه اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام خود دانشجو (حتی دانشجوی خواهر)
برای دریافت وام مسکن ضروری است. منزل اجاره ای باید در شهر قم باشد.
۱۳- تکمیل فرم درخواست وام ضروری (وام پایان نامه، ازدواج یا … ) (دریافت
فرم
)
– برای ثبت نام وام ازدواج، کپی صفحات ۲ تا ۵ سند ازدواج و برای وام پایان نامه،
ارائه گواهی اشتغال به پایان نامه از آموزش الزامی است.
– دانشجویانی که در زمان تحصیل اقدام به ازدواج نموده اند می توانند نسبت به دریافت
وام ضروری ازدواج اقدام نمایند.
– دانشجویان ترم ۵ که مشغول تدوین پایان نامه می باشند، می توانند از وام ضروری
پایان نامه استفاده نمایند.
تذکر: لازم به ذکر است مدارک بند ۱ الی ۱۰ تنها یکبار و در اولین نیمسال تقاضای
تسهیلات از جانب متقاضی ارائه می شود. دانشجویان دارای پرونده فقط باید فرم درخواست
وام تحصیلی را تکمیل نموده و به امور دانشجویی تحویل نمایند.

تذکرات مهم
۱- دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به پرداخت وام ها ندارد و کلیه وام ها در صورت تامین
اعتبار به صورت متمرکز از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پرداخت می شود لذا
تحویل مدارک جهت دریافت وام به هیچ وجه به منزله پرداخت وام نخواهد بود.
۲- در صورتیکه تعداد درخواست های وام بیش از سقف اعتبار دانشگاه باشد، متقاضیان از
طریق قرعه کشی انتخاب خواهند شد.