خوابگاه دانشجویی

خوابگاه دانشجویی

با توجه به جذب دانشجویان غیر بومی خواهر در مقطع کارشناسی ارشد و تقاضای مکرر دانشجویان غیر بومی مقطع دکتری، خوابگاه دانشجویان در یک باب ساختمان سه طبقه در نزدیکی ساختمان مرکزی دانشگاه راه‌اندازی گردیده است. خوابگاه مذکور دارای یک اتاق سایت مجهز به چهار دستگاه رایانه با امکان اتصال به اینترنت و استفاده از نرم افزارهای علوم اسلامی می­باشد.

در حال حاضر امکان ارائه خوابگاه تنها به دانشجویان خواهر غیر بومی امکان پذیر است.

حداكثر مدت استفاده از خوابگاه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۴ ترم است.

مبناي سنوات خوابگاهي سال ورود دانشجو به دانشگاه مي باشد .

میزان اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي براساس مبناي اعلام شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان در ابتدای هر نیم سال تحصیلی اعلام می­گردد.

ـ دانشجویان می­بایست متعهد به رعایت قوانین و مقررات اعلامی خوابگاه باشند.