دانشجوی ممتاز دانشگاه

دانشجوی ممتاز دانشگاه

ب

به مناسب روز دانشجو در هر سال تحصیلی در ماه منتهی به روز ۱۶ آذر (روز دانشجو)، از دانشجویان ممتاز و فعال در عرصه های علمی و فرهنگی تجلیل به عمل می آید.

با توجه به اینکه انتخاب دانشجوی ممتاز و فعال علمی و فرهنگی از طریق ثبت نام، تکمیل فرم و ارسال مدارک انجام می شود، لذا لازم است دانشجویان متقاضی در حدود تاریخ های فوق با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه کامل اطلاعیه های مربوطه، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.

همچنین متقاضیان انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی می توانند با مشاهده فرم انتخاب سال های قبل تا حدودی نسبت با نحوه انتخاب آشنا شوند.

فرم انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی سال ۱۳۹۷

دانشجویان ممتاز دوره های مختلف

ردیف نام خانوادگی و نام رشته و گرایش مقطع سال
۱ حبیب عفیفی آشنایی با منابع اسلامی ارشد ۹۱
۲ سعید محمدپور اخلاق اسلامی ارشد ۹۱
۳ مهدی نادعلی انقلاب اسلامی ارشد ۹۱
۴ سیدروح الله پرهیزگار تاریخ و تمدن اسلامی ارشد ۹۱
۵ زینب یوسفی نصرآباد مبانی نظری اسلام ارشد ۹۱
۶ مسعود معینی پور انقلاب اسلامی دکتری ۹۱
۷ محمد حسین دانشکیا تاریخ و تمدن اسلامی دکتری ۹۱
۸ سید محمود سامانی تاریخ و تمدن اسلامی دکتری ۹۱
۹ علیرضا نوبری قرآن و متون اسلامی دکتری ۹۱
۱۰ ابوذر رجبی مبانی نظری اسلام دکتری ۹۱
۱۱ فاطمه صارمی آشنایی با منابع اسلامی ارشد ۹۳
۱۲ زینب رضایی اخلاق اسلامی ارشد ۹۳
۱۳ سعید عبداللهی انقلاب اسلامی ارشد ۹۳
۱۴ عصمت باجولوند تاریخ و تمدن اسلامی ارشد ۹۳
۱۵ بتول موحدی (مشترک) مبانی نظری اسلام ارشد ۹۳
۱۶ یاسر هاشمی(مشترک) مبانی نظری اسلام ارشد ۹۳
۱۷ سید احمد هاشمی علی آبادی قرآن و متون اسلامی دکتری ۹۳
۱۸ سید محمد موسویان اخلاق اسلامی دکتری ۹۳
۱۹ محسن محمدی (مشترک) انقلاب اسلامی دکتری ۹۳
۲۰ سیدجواد میرخلیلی (مشترک) انقلاب اسلامی دکتری ۹۳
۲۱ حسین قاریان تاریخ و تمدن اسلامی دکتری ۹۳
۲۲ نسیم كرنوكر اخلاق اسلامی ارشد ۹۴
۲۳ عهدیه اسدي صفا (مشترک) مبانی نظری اسلام ارشد ۹۴
۲۴ سکینه ابراهيمي (مشترک) تاریخ و تمدن اسلامی ارشد ۹۴
۲۵ عزیزه زنگانه (مشترک) تاریخ و تمدن اسلامی ارشد ۹۴
۲۶ نرگس کاظمی ترکمن (مشترک) آشنایی با منابع اسلامی ارشد ۹۴
۲۷ سيد روح الله پرهيزكاري تاریخ و تمدن اسلامی دکتری ۹۴
۲۸ مجید احمدی انقلاب اسلامی دکتری ۹۴
۲۹ امیر محسن عرفان تاریخ و تمدن اسلامی دکتری ۹۴
۳۰ محمدجواد پاشایی (شایسته تقدیر) مبانی نظری اسلام دکتری ۹۴
۳۱ لیلا جباری مبانی نظری اسلام ارشد ۹۵
۳۲ طاهره عبدی انقلاب اسلامی ارشد ۹۵
۳۳ ام­البنین نزاعی اخلاق اسلامی ارشد ۹۵
۳۴ مرضیه عبدلی مبانی نظری اسلام دکتری ۹۵
۳۵ امیر سیاه پوش (مشترک) انقلاب اسلامی دکتری ۹۵
۳۶ روح الله پورعابدین (مشترک) قرآن و متون اسلامی دکتری ۹۵
۳۷ وحید دهقانی فیروزآبادی اخلاق اسلامی دکتری ۹۵
۳۸ محمد زاهدی مقدم تاریخ و تمدن اسلامی ارشد ۹۶
۳۹ زهرا محمدی آشنایی با منابع اسلامی ارشد ۹۶
۴۰ سید حامد نیازی تاریخ و تمدن اسلامی ارشد ۹۶
۴۱ رضا برادران تاریخ و تمدن اسلامی دکتری ۹۶
۴۲ داود بشیرزاده قرآن و متون اسلامی دکتری ۹۶
۴۳ محمدرضا مولایی انقلاب اسلامی دکتری ۹۶
۴۴ فائزه حسین خانی تاریخ و تمدن اسلامی ارشد ۹۷
۴۵ محمد هاشمی حسین آبادی آشنایی با منابع اسلامی ارشد ۹۷
۴۶ محمد سالاری (مشترک) تاریخ و تمدن اسلامی ارشد ۹۷
۴۷ نجمه قافی (مشترک) آشنایی با منابع اسلامی ارشد ۹۷
۴۸ سهراب مقدمی شهیدانی انقلاب اسلامی دکتری ۹۷
۴۹ عیسی مولوی وردنجانی انقلاب اسلامی دکتری ۹۷
۵۰ مرضیه ورمزیار اخلاق اسلامی دکتری ۹۷