دیدار اختصاصی دانشجویان و کادر دانشگاه با علامه جوادی آملی

دیدار اختصاصی دانشجویان و کادر دانشگاه با علامه جوادی آملی

دوشنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۴

دیدار اختصاصی دانشجویان،استادان و کارکنان دانشگاه
با علامه جوادی آملی در روز دوشنبه ۲۳/۹/۹۴ برگزار می
شود.
زمان: پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت معظم له
مکان: ۷۵ متری عمار یاسر، بعد از پل در حال احداث تقاطع ۱۵ خرداد (شاه سید
علی)، موسسه اسراء، نمازخانه